jamk.fi

Huom. Tämän sivun ohjeet koskevat kevään yhteishakua, syksyn yhteishaun ohjeet löydät täältä!

Yhteishaku

AMK-tutkintoihin haetaan korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, yhteishaussa. Yhteishaku käsittää kaksi eri hakuaikaa. Hakijalla on käytettävissä yhteishaussa yksi hakulomake, jolla hän voi hakea enintään yhteensä 6 hakutoiveeseen. Valituksi voi tulla siihen koulutukseen, joka on ylin toive ja johon hakijan pisteet riittävät.

 • 1. yhteishakuaika, 9. - 23.1.2019 klo 15, JAMKin englanninkieliset AMK-tutkinnot
  Hae englanninkielisiin AMK-tutkintoihin tammikuun hakuaikana varsinkin, jos tarvitset mahdollisuuden tehdä valintakokeen ulkomailla.
   
 • 2. yhteishakuaika, 20.3. - 3.4.2019 klo 15, JAMKin suomenkieliset- ja englanninkieliset AMK-tutkinnot
  Jos haet englanninkielisiin koulutuksiin 2. hakuajassa, valintakoe on Suomessa (ei mahdollisuutta tehdä koetta ulkomailla).


Haku tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voit seurata haun edistymistä. Jos yhteystietosi muuttuvat, voit itse käydä ne päivittämässä Opintopolkuun kirjauduttuasi. Olemme yhteydessä hakijoihin ja lähetämme hyväksymiskirjeet sähköpostitse, joten merkitse toimiva sähköpostiosoitteesi hakemukseesi. Muista seurata sähköpostiasi säännöllisesti ja tarkistaa myös roskapostilaatikko!

Oletko suorittanut opintoja avoimessa AMKissa? Katso lisätietoja avoimen AMKin väylästä

Päivä- vai monimuotototeutus

Suurimmat erot ovat toteutustavoissa. Myös sisällöissä voi olla eroja. Valitse joko päivä- tai monimuotototeutus tai hae molempiin.

Kevään 1. yhteishakuaika: englanninkieliset AMK-tutkinnot

Hae JAMKin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin ensimmäisessä hakuajassa 9. - 23.1.2019 klo 15 mennessä varsinkin, jos tarvitset mahdollisuuden tehdä valintakokeen ulkomailla. Haku tapahtuu opintopolku.fi -sivustolla.

Voit hakea JAMKin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin myös toisena hakuaikana 20.3.-3.4.2019 klo 15 mennessä, tällöin valintakokeet ovat vain Suomessa (ei mahdollisuutta tehdä koetta ulkomailla).

 

 • Ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä
  • 1. hakuaikana hakiessa: 30.1. klo 15
  • 2. hakuaikana hakiessa: 3.4. klo 15
 • Valintakokeet JAMKissa
  • Nursing 9.4.2019
  • International Logistics 15.4.2019
  • Tourism Management 4.4.2019
  • International Business
   • 1. hakuaika 10.4.2019
   • 2. hakuaika 11.4.2019
 • Englanninkielisten koulutusten valintojen julkistaminen aikaisintaan 3.5.2019
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 8.7. klo 15.00
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7. klo 15.00
 • Mahdolliset lisähaut saa järjestää 1.7. - 14.8.
 • Opinnot alkavat elokuun puolessa välissä/loppupuolella


Valintaperusteet englanninkielisiin koulutuksiin

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakukelpoisuuden saat esim. lukion oppimäärällä/ylioppilastutkinnolla, tai ammatillisella tutkinnolla. Lue lisää tutkinnoista, joilla voit hakea. 

JAMKin Tourism Management, Nursing ja International Business tutkinto-ohjelmiin kaikki hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintaan ei siis vaikuta koulumenestys. International Logistics tutkinto-ohjelmassa 80% opiskelijoista valitaan valintakokeen perusteella ja 20% SAT-testin perusteella. SAT-testiä ei siis ole pakko tehdä, vaan voit tulla valituksi valintakokeen kautta.

Englanninkielen taitosi testataan valintakokeen yhteydessä. Kokonaisvaltaiset hakuohjeet, valintaperusteet sekä tarkemmat tiedot valintakokeista löydät englanninkieliseltä nettisivustoltamme.

Huomaa, että lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU-maiden kansalaisille!

Lisätietoa englanninkielisten tutkintojen hausta

Toisena yhteishakuaikana 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 mennessä voit hakea JAMKin suomenkielisiin ja englanninkielisiin AMK-tutkintoihin. Jos haet englanninkielisiin koulutuksiin maaliskuun hakuaikana, valintakoe on Suomessa (ei mahdollisuutta tehdä koetta ulkomailla).

Tutkintoihin haetaan täyttämällä hakulomake Opintopolussa. Tammikuun haussa hakulomakkeelle laittamiesi koulutusten keskinäistä järjestystä ei voi enää tässä vaiheessa muuttaa. Maaliskuun haun hakutoiveitakin voi muuttaa vain yhteishakuaikana.

Suomenkielisten AMK-tutkintojen aikataulu:

 • Ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 10.4. klo 15.00.
 • Varsinaisten valintakokeiden kutsut lähetetään aikaisintaan 10.5. sähköpostiin.
  • Huomioi, että tekniikan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja agrologi koulutusten päivätoteutuksiin sekä restonomi päivä- ja monimuotototeutusten kokeisiin ei lähetetä valintakoekutsua!
 • Valintakokeet JAMKissa 2019:
  • Musiikki, yksipäiväiset aikavälillä 27.-31.5.
  • Liiketalous ja tiimiakatemia päivätoteutus 7.6.
  • Liiketalous monimuoto 22.5.
  • Tietojenkäsittely 6.6.
  • Tekniikan ala:
   • päivä 29.5.
   • monimuotototeutus: sähkö- ja automaatiotekniikka, konetekniikka sekä energia- ja ympäristötekniikka 21.5.2019. Tieto- ja viestintätekniikassa valinta tehdään opiskeltavan verkko-opintojakson perusteella, ks. tarkemmat tiedot tekniikan alan valintaperusteista.
  • Maaseutuelinkeinot: päivä 5.6.
  • Matkailu- ja palveluliiketoiminta 4.6.
  • Sosiaali- ja terveysala: Esivalintakoe 24.4.2019. Varsinaiset kokeet 3.-7.6. Ks. tarkemmat valintakoepäivät sosiaali- ja terveysalan valintaperusteista (linkin takaa löydät myös esivalintakokeen pisterajat JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen). 
 • Hakijan tulee ilmoittaa lopulliseen valintaan vaikuttavat mahdolliset työkokemusmuutokset 24.5.2019 klo 15 mennessä hakijapalvelut(at)jamk.fi osoitteeseen
 • Valintojen julkistaminen viimeistään 28.6.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen läsnäolevaksi  viimeistään 8.7. klo 15.00 opintopolku.fi -osoitteessa. Myös todistuskopioiden toimittaminen 8.7. mennessä korkeakouluun.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7. klo 15.00
 • Mahdolliset lisähaut saa järjestää 1.7. - 14.8.
 • Opinnot alkavat pääsääntöisesti elokuun loppupuolella.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein (sen mukaan, mitkä näistä valintatavoista on käytettävissä kussakin koulutuksessa):

1. valintakoepisteet
(2. koulumenestyspisteet)
(3. työkokemuspisteet)
4. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasasijalla olevat hakijat tai ei valitse ketään tasasijalla olevista tai tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen. JAMK käyttää vaihtoehtoa: tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Valintojen tulokset - vastaanota opiskelupaikka

Syksyllä 2019 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 28.6.2019. JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Kevään haussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Valittujen opiskelijoiden tulee lähettää haussa käyttämistään todistuksista kopiot opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä eli 8.7.2019 mennessä. Todistuskopioista varmistetaan hakijan haussa antamien tietojen oikeellisuus. Mikäli hakijan tarkistetut pisteet eivät riitä opiskelijaksi ottamiseen tai hän ei toimita todistuksia määräajassa, opiskelijavalinta puretaan. Alkuperäiset todistukset verrataan kopioihin koulun alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 8.7.2019 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2019.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 8.7.2019 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 

 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Lähetä kysymys hakijapalveluihin