jamk.fi

Tervetuloa tutustumaan JAMKin laatuun. Näillä sivuilla kerromme, kuinka JAMK vastaa toimintansa laadusta eurooppalaisen korkeakoulutusalueen periaatteiden mukaisesti. Tässä vaativassa työssä meitä tukee auditoitu laatujärjestelmä.

JAMK osallistuu keväällä 2019 kolmannen kierroksen laatuauditointiin pilottina. Kolmannen kierroksen auditointimalli korostaa opiskelijakeskeisyyttä, kannustaa kokeiluihin ja katsoo tulevaisuuteen. Seuraa auditoinnin etenemistä täältä.

Laatuleima (Karvin auditoima)Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on toteuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditoinnin ja myöntänyt laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 27.3.2013 alkaen. JAMKin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

JAMK vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Laadunhallinta on olennainen osa JAMKin johtamista ja toiminnanohjausta. Laadunhallinta tukee JAMKin strategiaa, jossa tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ja asiakkaiden kilpailukykyä osaamisen avulla. Yhtenä kaikkea toimintaa läpileikkaavana teemana JAMKin strategiassa on kansainvälisesti tunnustettu laatu.

Lisätietoja

Janatuinen Tero

Janatuinen Tero

Laatupäällikkö, Quality Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405365591