jamk.fi

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Suomessa ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. JAMK on sitoutunut avoimuuden periaatteiden noudattamiseen TKI-toiminnassa, ja ne on kirjattu JAMKin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. JAMKin avoimen tieteen periaatteet ja ohjeet niin avoimesta julkaisemisesta kuin aineistonhallinnasta löydät näiltä sivuilta. 

Avoin tiede ja tutkimus

= ammattikorkeakouluissa Avoin TKI-toiminta

  • Tarkoittaa avoimia julkaisuja + avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä
  • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
  • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
  • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKilla Theseus)
  • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla (TUULI-työkalu)
  • JAMKissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu  vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.

Avoin tiede on hyödyksi kaikille

  • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
  • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
  • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkijaa, hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.

Kysyttävää avoimesta tieteestä JAMKissa? Ota yhteyttä: att@jamk.fi

Avoin TKI-toiminta toimintatapana

Seliina Päällysaho (SeAMK) kertoo Avoimesta TKI-toiminnasta ammattikorkeakouluissa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Avoin TKI JAMKissa

Teemu Makkonen kertoo miten avoin TKI, tutkimusaineistojen hallinta ja rinnakkaistallentaminen hoidetaan JAMKissa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Avoin julkaiseminen - Mitä, miten ja miksi?

Irene Ylönen (JYU) kertoo mm.  avoimen julkaisemisen eri tavoista ja hyödyistä.

Voit katsoa videon myös täältä »

Yhteystiedot

Makkonen Teemu

Makkonen Teemu

Kirjastonjohtaja, Library Director
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405946587
Näytä lisää