jamk.fi

Robotiikan hyödyntäminen teollisessa tuotannossa yleistyy vauhdilla. Keski-Suomen alueella robotiikan käytössä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä voidaan parantaa PK-yritysten kannattavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla työllisyyttä sekä työhyvinvointia kehittäen.

Hanketta valmisteltaessa selvitettiin Keski-Suomen yritysten tarpeita automaatioon ja robotiikkaan liittyen ja palautteen perusteella voidaan todeta, että robotiikan käyttöönottoa tukevalle toiminnalle on kysyntää.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto JAMK Robotics Center -konsepti, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen teollisuusrobotiikkaa omiin tuotannon automatisointitarpeisiinsa. JAMK Robotics Centerin avulla voidaan palvella yrityksiä niin, että ne saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeessa halutaan lisätä robotiikan osaamista ja tietoa robotiikan mahdollisuuksista Keski-Suomen alueella. Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia etenkin teollisuusrobotiikka sekä yhteistyö- ja mobiilirobotiikka käyttöönotolle pk-yrityksissä.

Keski-Suomen yritysten tuotannon tehostamistarpeita ja -mahdollisuuksien kartoittamista jatketaan aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta. Esille nousseiden tarpeiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan testaus- ja pilotointiympäristö osana JAMK Robotics Centeriä. Pilotteja toteutetaan kohdeyritysten tarpeiden mukaan.

Tärkeää on turvata edellytykset robotiikkaan liittyvän toiminnan jatkuvuudelle myös hankkeen päätyttyä. Hankkeessa luotu JAMK Robotics Center osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto turvaavat robotiikkaan liittyvän kehitystoiminnan jatkuvuuden.

Hanke toteutetaan JAMKin monialaista osaamista hyödyntäen yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa. Edustajia on mukana koneenvalmistuksen, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden, logistiikan ja muun teollisen tuotannon aloilta.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat:

Betset Oy, ITAB Finland Oy, JR-Tools Oy, Kytola Instruments Oy, Laukaan Betoni Oy, LH Lift Oy, Lipa-Betoni Oy, ME-Perustukset Oy, OK-VISE Oy, Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Pisla Oy, Posicraft Oy, RamonEdge Oy, SiriusPro Oy, Streamlog Oy, Transval Oy, Valtra Oy Ab ja Vähälä Logistics Oy.

Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

EU_EAKR_logo_FI_137x100px.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_logo_141x100px.png

Yhteystiedot

Riekkinen Juho

Riekkinen Juho

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405716417