jamk.fi

Robotti tuli töihin-projektissa kehitetään keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikka omassa liiketoiminnassa. Lopputuloksena saadaan arvokasta tietoa robotiikan hyödyntämisestä monilla eri aloilla projektin kohdeyrityksien ollessa tuotantoteollisuudesta sekä palvelu- ja hyvinvointialalta ja pilotoinneissa käytettävät teknologiat tulevat olemaan mm. mobiili-, ohjelmisto- ja hoivarobotiikka. Projektin uutuusarvona kuitenkin on, että tämä ei ole pelkästään teknologiaprojekti, vaan huomio projektin robottipilotoinneissa kiinnitetään myös muutosjohtamiseen ja työhyvinvointiin

Projektin päätavoitteena on mallintaa henkilöstön kannalta tuloksellinen robotiikan käyttöönotto pk-yrityksissä.

Projektin alatavoitteet:
1. Kehittää pk-yritysten muutosjohtamista ja prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja
2. Monitoroida ja tehdä näkyväksi robotiikan käyttöönoton tuottamia inhimillisiä ilmiöitä sekä nopeiden kokeilujen kautta löytää työhyvinvoinnin riskitekijät ja lieventää / poistaa ne
3. Oppia edelläkävijöiden kokemuksista ja toimintatavoista sekä konkretisoida niiden kautta hyötyjä pk-yrityksille
4. Verkottaa eri toimialojen yrityksiä toistensa sekä asiantuntija- ja palvelutarjoaja -tahojen kanssa sekä oppia toimialoilta ristiin
5. Auttaa pk-yrityksiä syntyvien kokeilujen ja kokemusten kautta vahvistamaan kyvykkyyttä robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä
6. Tunnistaa robotiikan käytön kautta syntyneet kybertoimintaympäristön riskit sekä niiden vaikutukset ihmisten työhön ja työtapoihin
7. Tehdä esitys robotisaatioon perustuvien ratkaisujen soveltamisesta laajemmaksi toimintamalliksi pk-sektorilla

Keski-Suomesta tehdään edelläkävijämaakunta projektin ansiosta pk-yritysten robotisoinnissa kestävällä ja ihmiset huomioivalla tavalla.

 

Yhteystiedot

Hantunen Timo

Hantunen Timo

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358 404813090